Monthly Archives: Квітень 2012

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНIЯ” (було ВАТ
“Житомироблплемоб’єднання”)
1.2. Організаційно-правова форма емітента
1.4. Місцезнаходження емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00698578
12402 Житомирська область Житомирський р-н с. Олiївка пров. 3-й Щорса, буд. 1
Господарськi товариства
Голова Правлiння Кузьмiн В.М.
26.03.2012 МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
1. Загальні відомості
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0412) 25-94-96 (0412) 26-06-83
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrbull.com.ua . .
Дата (адреса сторінки в мережі Інтернет)
25.04.2012

Дата
за 2011 рік

Інші документиУГК

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів

Повідомлення

про скликання річних Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Українська генетична компанія»

ПрАТ «Українська генетична компанія» (далі – Товариство) повідомляє, щорічні Загальні    збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2012 р. о 11.00 годині за адресою: Continue reading

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Додаток 14
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) Continue reading

Свіфт

Маттео

Гобі

Генес

Асайд