Monthly Archives: Квітень 2013

Річний звіт

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Кворум зборів  85.518000000000
Опис Пропозицiї стосовно порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органiв та затвердження

Continue reading