Monthly Archives: Травень 2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Додаток 14

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “Українська генетична компанія”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00698578
1.4. Місцезнаходження емітента 12402 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка пров. 3-й Щорса, буд. 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0412) 25-94-96 (0412) 26-06-83
1.6. Електронна поштова адреса емітента 00698578@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.ukrbull.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

 

30.04.2013 р. відповідно до протоколу №1 рішення Загальних зборів акціонерів Приватного Continue reading