Monthly Archives: Серпень 2013

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

Повідомлення

про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»

  1. Приватне акціонерне товариство «Українська генетична компанія» (далі – Товариство) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 30 вересня 2013 р. о 11.00 годині за адресою: Житомирський р-н, с. Оліївка, провулок 3-й Щорса, будинок 1.
  2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00  до 10.45 год. Для участі в зборах необхідно мати при собі:

–        документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

–        довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

  1. Складання переліку акціонерів відбудеться 24 вересня 2013 року.
  2. Порядок денний :

4.1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.

4.2. Про відкликання (обрання) членів виконавчого органу Товариства.

органу Товариства.

  1.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного робочого дня з 08.30-17.30 год. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник Товариства. Телефони для довідок: (0412) 25-94-96, 26-06-83
  2. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» №161 від 29.08.2013 р.

 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління ПрАТ «УГК»                                                             В.М. Кузьмін