Monthly Archives: Квітень 2016

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу ІІІ)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ”

2. Організаційно- правова форма емітента Акціонерне товариство Continue reading