Комбіновані (покращені) геномні індекси племінної цінності

Із типізації (зразків SNP) потім обчислюються прямі геномні індекси (пГІ) по всіх ознаках. Для всіх тварин з відомим походженням є також додаткова загальноприйнята інформація по племінній цінності, тобто як мінімум – племінна цінність по родоводу. Для того, щоб в майбутньому по кожній тварині був тільки один вид показників племінної цінності з максимальним об’ємом і достовірністю інформації – в кінцевому результаті публікуються не прямі геномні індекси, а покращені геномні індекси (пГІ).

Ці показники представляють собою комбінацію прямих геномних індексів і загальноприйнятих індексів племінної цінності (по родоводу). Співвідношення індексів (по родоводу і геномного) при визначенні пГІ залежить від ступені достовірності кожного із них. Наприклад, для молодих тварин  враховуються  наступні дані: із загальноприйнятої інформації береться тільки племінна цінність по родоводу і в великій мірі враховується більш достовірний прямий геномний індекс племінної цінності – в результаті ненадійні дані із родоводу можуть підвищити достовірність покращеного геномного індексу лише на 3-5% (останній стовбець таблиці 1.).

У випадках, коли загальноприйнятий індекс племінної цінності достовірніший за рахунок інформації про потомство, він враховується в великій мірі при визначенні комбінованого покращеного геномного індексу (пГІ). Тому комбіновані покращенні геномні індекси перевірених за якістю нащадків бугаїв майже не відрізняються від загальноприйнятих  (по родоводу) індексів племінної цінності.