SNP-маркер

У співвідношенні призначених для використання маркерів мова йде про так звані SNP2 -маркери. Вони  складаються тільки із одного нуклеотиду, для кожного маркера існує тільки два різних варіанта послідовності генома представників всієї популяції. Кожна тварина несе генетичну інформацію у вигляді подвійного набору хромосом – один від батька, інший від матері. Тобто, кожен маркер однієї тварини може знаходитися у трьох станах: гомозиготний – алелі  АА, гомозиготний – алелі ВВ і гетерозиготний АВ. Гетерозиготність означає, що тварина успадкувала від батька та від матері різні алелі (варіанти гена).