Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу ІІІ)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ”

2. Організаційно- правова форма емітента Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00698578

4. Місцезнаходження емітента 12402 Житомирська область , Житомирський р-н, с. Оліївка, пров.3- й Щорса, буд. 1

5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0412) 25-94-96 (0412) 26-06-83

6. Електронна поштова адреса емітента ugс@emіtent.net.ua

 

Щоб скачати повну версію натисніть тут