Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Повідомлення

про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»

  1. Приватне акціонерне товариство «Українська генетична компанія» (далі – Товариство) повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2016 р. об 11.00 годині за адресою: Житомирський р-н, с. Оліївка, провулок 3-й Щорса, будинок 1.
  2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 10.00 до 10.45 год. 29 квітня 2016 р.
  3. Складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відбудеться 25 квітня 2016 року.
  4. Порядок денний:

1)     Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2)     Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та основні напрямки роботи в 2016 році.

3)     Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік.

4)     Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.

5)     Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.

6)     Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік.

7)     Затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік.

8)     Про відкликання (обрання) членів Наглядової ради Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного робочого дня з 08.30-17.30 год. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник Товариства. Телефони для довідок: (0412) 25-94-96, 26-06-83.

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №56(2310) від 23.03.2016 р.

 

Для участі в зборах Вам необхідно мати при собі:

– документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

– довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПрАТ «УГК»                                                                     Васильчук Л.В.

                                                                                                                           24.03.2016 р.