Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2015

припинено повноваження

Член Правління

Кузьмін Віталій Миколайович

д/в д/в д/в   .  .

0.00000

Зміст інформації

Член Правління Кузьмін Віталій Миколайович (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), припинено повноваження з 30.04.2015 р.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.09.2013 р. по 30.04.2014 р.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.

 

30.04.2015

обрано

Член Правління

Шкварницька Анна Олександрівна

особа не надала з годи на розкриття паспортних даних   .  .

0.00000

Зміст інформації

Член Правління Шкварницька Анна Олександрівна (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на посаду з 30.04.2015 р.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, на який обрано особу: згідно зі статутом Товариства обрана на посаду члена Правління строком на 2 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: бухгалтер, заступник головного бухгалтера.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.

 

30.04.2015

припинено повноваження

в.о. голови Правління

Васильчук Людмила Василівна

д/в д/в д/в   .  .

0.00000

Зміст інформації

Повноваження в.о. голови Правління Васильчук Людмили Василівни (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено з 30.04.2015 р.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 03.12.2014 р.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.

30.04.2015

обрано

Голова Правління

Васильчук Людмила Василівна

д/в д/в д/в   .  .

0.00000

Зміст інформації

Голова Правління Васильчук Людмила Василівна (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на посаду з 30.04.2015 р.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, на який обрано особу: згідно зі статутом Товариства обрана на посаду Голови  правління строком на 2 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: в.о. голови Правління, перший заступник голови правління, головний бухгалтер, спеціаліст з розширення ринку збуту.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.

 

30.04.2015

обрано

Член Правління

Іваницька Валентина Миколаївна

д/в д/в д/в   .  .

0.00015

Зміст інформації

Член Правління Іваницька Валентина Миколаївна (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), продовжено повноваження з 30.04.2015 р.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00015%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, на який обрано особу: згідно зі статутом Товариства повноваження продовжено строком на 2 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років заступник: Голови правління.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.

 

30.04.2015

обрано

Член Правління

Новіцький Олександр Анатолійович

д/в д/в д/в   .  .

0.00000

Зміст інформації

Член Правління Новіцький Олександр Анатолійович (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), продовжено повноваження з 30.04.2015 р.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, на який обрано особу: згідно зі статутом Товариства повноваження продовжено строком на 2 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: завідуючий спермобанком-технолог, завідуючий лабораторією, головний зоотехнік-технолог-завідуючий лабораторією, головний зоотехнік-технолог.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.

 

30.04.2015

обрано

Член Правління

Євтух Богдан Сергійович

д/в д/в д/в   .  .

0.00000

Зміст інформації

Член Правління Євтух Богдан Сергійович (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), продовжено повноваження з 30.04.2015 р.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, на який обрано особу: згідно зі статутом Товариства повноваження продовжено строком на 2 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: лікар ветеринарної медицини.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.

 

30.04.2015

обрано

Голова Ревізійної комісії

Саветкіна Світлана Михайлівна

д/в д/в д/в   .  .

0.00003

Зміст інформації

Голова Ревізійної комісії Саветкіна Світлана Михайлівна (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), продовжено повноваження з 30.04.2015 р.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00003%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, на який обрано особу: згідно зі статутом Товариства повноваження продовжено строком на 2 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років директор, заступник директора з економічних питань.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.

 

30.04.2015

обрано

Член Ревізійної комісії, секретар Ревізійної комісії

Левківська Яніна Анатоліївна

д/в д/в д/в   .  .

0.00003

Зміст інформації

Член Ревізійної комісії, секретар Ревізійної комісії Левківська Яніна Анатоліївна (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), продовжено повноваження з 30.04.2015 р.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00003%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, на який обрано особу: згідно зі статутом Товариства повноваження продовжено строком на 2 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: лаборант, заступник головного бухгалтера.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.

 

30.04.2015

обрано

Член Ревізійної комісії

Нагалевська Любов Федорівна

д/в д/в д/в   .  .

0.00038

Зміст інформації

Член Ревізійної комісії Нагалевська Любов Федорівна (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), продовжено повноваження з 30.04.2015 р.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00038%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Cтрок, на який обрано особу: згідно зі статутом Товариства повноваження продовжено строком на 2 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: інженер по кріогенному і лабораторному обладнанню 1-категорії.

Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”, протокол №1 від 30.04.2015 р.